דורית פיגוביץ–גודארד - מעשה בחייט

נעה בן נון מלמד - גלויה

18.6.2004 - 20.5.2004


טקסט לתערוכה

דורית פיגוביץ גודארד מעשה בחייט