נמרוד ראובני – חדר, כניסה וכלב דו-ראשי

יעל יודקוביק – סומק, נתונים

תמר הורביץ – מערכה אחרונה

ענת אביב – עבודות פרחים

אוהד שאלתיאל – חרך ירי

זיוה בן ערב – אורז

צילה ליס – שיירה

30.7.2004 – 30.6.2004


טקסט לתערוכה

נמרוד ראובני מראה כללי