מול ההר

ארטפוקוס 1

קמפוס גבעת חביבה


טקסט לתערוכה

טולי באומן וחסן חאטר אחוות עמים, סלעים מרוקנים ומגולפים, 1994