שבת בקיבוץ

מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, אשדות יעקב-מאוחד


טקסט לתערוכה

אברהם תלמי (בוז'ק) חצר קיבוץ מרחביה, שנות השלושים