שבת בקיבוץ

מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, אשדות יעקב-מאוחד


טקסט לתערוכה

יובל דניאלי אמת, מתוך שבת בקיבוץ