"שלושה ציירים"

גבריאל רגל - שושי חורש - דייויד גוס

אוקטובר 1995 – 10.11.95


טקסט לתערוכה

שושי חורש נופים של מעמד הפועלים, שמן על בד, 1994