מכונות מהפכה ומלחמה - אירוע

צוקי סרפר


טקסט לתערוכה

צוקי סרפר מכונות מהפכה ומלחמה, פעולה בשיתוף קהל