סימה מאיר - קישוטים גנניים

אילת כרמי - ציורים

ינואר 1996טקסט לתערוכה

אילת כרמי שמן על בד, 1995