התערוכה החקלאית

חקלאות מקומית באמנות עכשווית

מוזיאון פתח תקוה לאמנות


טקסט לתערוכה

מראה כללי נועם רבינוביץ', יעקב חפץ ודב הלר, דיוויד גוס