התערוכה החקלאית

חקלאות מקומית באמנות עכשווית

מוזיאון פתח תקוה לאמנות


טקסט לתערוכה

דנה יואלי מִקרא, 2014-15, תצלומי אוויר (גוגל), עץ לבוד ותצלומים דיגיטליים