התערוכה החקלאית

חקלאות מקומית באמנות עכשווית

מוזיאון פתח תקוה לאמנות


טקסט לתערוכה

יעקב חפץ ודב הלר צפון-דרום / מפת משקעים / חילופין (שִחזור), 2015 1979-82, עץ, חפצי מתכת, חומרי דפוס, שילוט, הקרנה ותצלומים