התערוכה החקלאית

חקלאות מקומית באמנות עכשווית

מוזיאון פתח תקוה לאמנות


טקסט לתערוכה

מראה כללי גל וינשטיין ואביטל גבע