התערוכה החקלאית

חקלאות מקומית באמנות עכשווית

מוזיאון פתח תקוה לאמנות


טקסט לתערוכה

נעה רז מלמד יבלית 2014-15, טכניקה מעורבת