התערוכה החקלאית

חקלאות מקומית באמנות עכשווית

מוזיאון פתח תקוה לאמנות


טקסט לתערוכה

תומר ספיר אֵם החיטה, 2014-15