שלמה קורז'אק - התבדלותם של אברהם ושרה בחברון


טקסט לתערוכה

שלמה קורז'אק טכניקה מעורבת על נייר