רוב סחאוטן – המיקום המדויק של חדרי

יורם בלומנקרנץ – נראה ונסתר

18.12.1998 - 24.11.1998


טקסט לתערוכה

יורם בלומנקרנץ האות ם