ציבי גבע - דצמבר 1982 – דצמבר 1998, שיחזור

22.1.1999 - 23.12.1998


טקסט לתערוכה

ציבי גבע מראה כללי