גל וינשטיין - עבודת גג ודליות

30.4.1999 - 5.4.1999


טקסט לתערוכה

גל וינשטיין צמוד קרקע, 1999