אמנות בשירות רעיון - כרזות השומר הצעיר 1937 – 1967

בשיתוף עם יד יערי, גבעת חביבה, לרגל צאת הספר

29.10.1999 - 5.10.1999


טקסט לתערוכה

שלמה לביא יתלכד העם סביב מפ"מ, חיתוך לימול, 1995