אמנות בשירות רעיון - כרזות השומר הצעיר 1937 – 1967

בשיתוף עם יד יערי, גבעת חביבה, לרגל צאת הספר

29.10.1999 - 5.10.1999


טקסט לתערוכה

רות שלוס יכובדו הסכמי ז'נבה, כרזה נגד מלחמת וייטנאם, 1966