אמנות בשירות רעיון - כרזות השומר הצעיר 1937 – 1967

בשיתוף עם יד יערי, גבעת חביבה, לרגל צאת הספר

29.10.1999 - 5.10.1999


טקסט לתערוכה

שרגא וייל הקץ לחרפה במעברות, 1955 (כרזה שנפסלה)