דינה הופמן - ארטמיס ארטמיסיה

26.01.1995 – 01.01.1995


טקסט לתערוכה

דינה הופמן פרט מתוך ארטמיס ארטמיסיה