דינה הופמן - ארטמיס ארטמיסיה

26.01.1995 – 01.01.1995


טקסט לתערוכה

דינה הופמן פעמיים סוכר בבקשה, 1995