חמוטל כוכבי - הביתה

ריקי פוך - א-ש-ם

31.12.1999 - 7.12.1999


טקסט לתערוכה

ריקי פוך מראה כללי, מתוך א-ש-ם, 1999