יואל אליצור - "החיים ביד אלוהים והמוות ביד הבחורים"

לילי פורן - לחם

21.11.2000-15.12.2000


טקסט לתערוכה

יואל אליצור ללא כותרת