הילה בן ארי - להחזיק

יכין כוכבא - קו אדום

8.6.2001 - 16.5.2001


טקסט לתערוכה

הילה בן ארי להחזיק, פרט