יצחק דה-לנגה - שיחות שהיו לי עם Max ו– Uncle P

4.10.2002 – 4.9.2002


טקסט לתערוכה

יצחק דה לנגה ללא כותרת