סוזן טרנגמר - שאלה של מרחק

29.6.2003 - 28.6.2003טקסט לתערוכה

סוזן טרנגמר