בקצה היער

אילת כרמי - איל אדלר-קלנר - אלי קופלביץ

1.8.2003 – 2.7.2003

טקסט לתערוכה

אלי קופלביץ