חלקה טובה - טריטוריה של ציור מופשט

מתוך "אביגדור סטמצקי"

עורך: יונה פישר

הוצאת סטימצקי ומוזיאון תל אביב לאמנות

עמ' 23-27