פרסומים בכתבי עת

1989 החותר והבריקולר, מפגש עם דגנית ברסט
סטודיו, גיליון מס. 6
דצמבר
1990 אביגדור סטמצקי, גיליון מיוחד במלאת שנתיים למותו, עורכת-אורחת
סטודיו, גיליון מס. 15
אוקטובר
הערנות היא חפץ בפני עצמו
פסח סלבוסקי
סטודיו גיליון מס.
1992 נעמי סימן-טוב - חוטים פרומים
סטודיו, גיליון מס. 35
1994 מגע הקסם של לאה ניקל, מחשבות על זקנה ונעורים באמנות הישראלית
סטודיו, גיליון מס. 57
אוגוסט
1995 סטודיו שיחות (דיאלוגים באמנות ישראלית), עורכת-אורחת
סטודיו, גיליון מס. 67
דצמבר
1996 העלמה והמוות או: דגדוג הנוצה
על הצילומים של שוש קורמוש
סטודיו, גיליון מס. 71
1996 הציור כמת-חי
על הציורים של יצחק לבנה
סטודיו, גיליון מס. 73
יוני-יולי
1998 יותר הוקני מגרים, על האיורים של דייויד הוקני לשש אגדות של האחרים גרים
מעגלי קריאה, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
עורכת: רות גולן
עמ' 193-210
1998 גוף - גופה - גופיה - גופיות
על הגופיות בעבודתן של אפרת נתן ודרורה דומיני
משקפיים, "לבוש"
גליון מס. 34
1998 נוכחותו של אלוהים באמנות הישראלית
משקפיים, "אלוהים"
גליון מס. 32
1999 משאל על עתיד האמנות
סטודיו, גליון מס. 100
1999 בזלת/בטון/ מחסום/מצבה
משקפיים, "אבנים"
גיליון מס. 37
1999 הכל מלא
מוש קאשי/טיסת נדנדות/ציורים
סטודיו, גליון מס.
2000 סכין בעין
על הרישומים והספרים המטופלים של גרי גולדשטיין
סטודיו, גיליון מס. 102
2000 זימון החצי מול השלם
על נוכחות השואה בציוריו של משה קופפרמן
סטודיו, גיליון מס. 112
מרץ-אפריל
עמ' 29-41