סטודיו שיחות (דיאלוגים באמנות ישראלית), עורכת-אורחת

סטודיו, גיליון מס. 67

דצמבר