החותר והבריקולר, מפגש עם דגנית ברסט

סטודיו, גיליון מס. 6

דצמבר