אביגדור סטמצקי, גיליון מיוחד במלאת שנתיים למותו, עורכת-אורחת

סטודיו, גיליון מס. 15

אוקטובר