יותר הוקני מגרים, על האיורים של דייויד הוקני לשש אגדות של האחרים גרים

מעגלי קריאה, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

עורכת: רות גולן

עמ' 193-210