מגע הקסם של לאה ניקל, מחשבות על זקנה ונעורים באמנות הישראלית

סטודיו, גיליון מס. 57

אוגוסט