רוב סחאוטן – המיקום המדויק של חדרי

יורם בלומנקרנץ – נראה ונסתר

18.12.1998 - 24.11.1998


ה ו ד  ע ה    ל ע י ת ו נ ו ת

ביום ג'   24.11.98,  תפתחנה בגלריית "הקיבוץ" שתי תערוכות:

יורם בלומנקרנץ -  הנסתר  והנראה

רוב סחאוטן -  המיקום המדוייק של חדרי The Exact Position of My Room

יורם בלומנקרנץ, בוגר  'קאלישר' (1992-1996), מציג שתי סדרות של צילומים העוסקות, באופן אירוני, ב"נראה ובנסתר". האחת - מנסה ללכוד את הזמן הבלתי נראה ("הזמן הקיים"), השניה מנסה ללכוד את הקיום הבלתי-נראה. שתיהן מנסות לבחון את מושג  ה'מעבר' - מעבר לזמן, מעבר לאור, מעבר לחושך. במרכז עומדת הדמות  "מחזיקת הנר" - מוטיב מסורתי של 'הארה', של  מנהיג המוביל את מאמיניו אל האור ואל גאולת-הנפש. בלומנקרנץ צילם את עצמו, בחשכה מוחלטת, כשהוא מחזיק נר ו'מצייר' באמצעותו בחלל  החשוך.  בסדרה 'הזמן הקיים'  הצליח בלומנקרנץ ללכוד בעזרת המצלמה את השניות הספורות בהן מתחלפות הספרות הדיגיטליות שבין  24.00 לבין 01.00  והנציח זמן דיגיטלי שאינו קיים במציאות.  העיסוק במיסטיקה של 'הנסתר והנראה'  בעבודתו של בלומנקרנץ הוא עיסוק ביקורתי, שאינו מציע גאולה גורפת, אלא ספקנות  בוחנת.

רוב סחאוטן, (נ. 1959, בהולנד,בוגר אקדמיית ריטפלד באמסטרדם, [1983-1989], גר בישראל משנת 1994) מציג סדרה של רישומי פחם על נייר (50X65ס"מ), וסדרה של עבודות מחשב. עיסוקו העקרי של רוב סחאוטן הוא במיפגש  בין  מילה לאובייקט, ובחיבור בין הנשגב, הרגשי והרוחני לבין השרירותי והבנאלי.  רוב סחאוטן שוזר שרשרת של מילים וחפצים ה'נתלים' על   אובייקט קבוע - חגורה. החגורה - חפץ אישי, הקרוב לגוף, הקשור לאמצעי ענישה וחנק, כמו גם ללבוש ואופנה -  מתפתלת בחלל הדף ומהווה בסיס לקבוצות של חפצים ומילים.  המיפגש ביניהם הוא מטריד,  מעורר מחשבה, סוראליסטי ופואטי.  עבודות המחשב בונות מיפגשים כאלה באמצעים אחרים. בצד הרישומים  כותב סחאוטן טקסטים קצרים -מעין סיפורים סוראליסטיים על  מיקום השפה והמילה ביחס ל'רכוש ומיטלטלין', וכמטאפורה קיומית למצבו של האדם.

התערוכה תינעל ב- 18.12.99.

בברכה,

טלי תמיר אוצרת הגלריה