"סלינו על כתפינו" - חג הביכורים בגלרית הקיבוץ

רענן חרל"פ - חדוה אטלס בן דוד - ארז קומרובסקי

27.6.2003 – 3.6.2003התערוכה תעסוק במרחב הכיתה והבית-ספר ובשלבי הילדות המוקדמיםאותם שלבים בהם הילדים נחשפים לתהליכי האינדוקטרינציה של מערכת החינוך הישראלית, סופגים את הריטואלים הטקסיים ומפנימים אותם כחלק מזהותם האישית. שני האמנים המציגים -חרל"פ ובן דוד  - מדברים על אותם חלקים ישראליים-קולקטיביים הקשורים לאסתטיקה, קישוטים ומוטיבים של חגים כמו קישוט הטנא, הנפתו, הזר על הראש, קישוטי יום העצמאות וכו'. חג השבועות נבחר כמודל בהיותו החג המרהיב ביותר ובסמלו את הטרנספורמציה הציונית מחג בעל משמעות דתית (חג מתן תורה) לחג חילוני בעל משמעות חקלאית. בעוד שבעבר נהגו העירוניים לנסוע לקיבוץ כדי לחזות בטקס הבאת הביכורים, החלטנו הפעם להפוך את היוצרות ולהתבונן בחג הזה ובמשמעויותיו מרחוב דב הוז.

האופה והאמן ארז קומרובסקי יציג מיצב אישי הנקרא "ביכורים" העוסק בזהות אישית ומתכתב עם אסתטיקת החג וחומריו. 

טלי תמיר