בעז משה - יומן התנהגות

אנה דן - ראוי למגורים

19.12.1997 – 23.11.1997


טקסט לתערוכה

אנה דן שולחן עם סריגה, הצבה