דינה הופמן - צוואות קטנות

רחל רבינוביץ - פיצוציה

10.10.2003 - 4.9.2003טקסט לתערוכה

דינה הופמן מראה כללי