ענת מיכאליס – בדיוק עכשיו היתה לי הרגשה

תמר פיליפ – החדר האדום

ענבל אברג'יל – תחנה

20.2.2004 - 21.1.2004


טקסט לתערוכה

ענבל אברג'יל תחנה, 2004