דודו גבע - פשר החיים


טקסט לתערוכה

דודו גבע קטלוג