יש ציפורים בתל אביב, יש מבקרים בתל אביב

דני עשת


טקסט לתערוכה

דני עשת