עמי ואלך - אלבום משפחתי, מעצבות

עדית לבבי גבאי - עיניים של חלוצה

9.6.1995 – 16.5.1995טקסט לתערוכה

עדית לבבי-גבאי הצבה