"5 צעירים - תערוכת שיחזור"

גטר - גינתון - טבת - נאמן - נתן

6.8.1995 – 12.7.1995


טקסט לתערוכה

מיכל נאמן בת ישראל, תצלום ש/ל, 1974