בריסטולים

בשיתוף מאיר טאטי

מוזיאון בת ים לאמנות עכשווית


טקסט לתערוכה

אלון אנדורן שיפור צורה, 2010-2011