סמיר סרוג'י - קיבוץ – פלאפל [מזון למחשבה]

31.3.1998 - 2.3.1998


טקסט לתערוכה

סמיר סרוג'י קיבוץ-פלאפל, אירוע הפתיחה