אברהם לוצקי - נוף מקומי

זיוה ילין - קרוסלה

30.8.1996 – 10.8.1996


טקסט לתערוכה

זיוה ילין קרוסלה, טכניקה מעורבת