אסנת בן שלום - ציורים

יונית קדוש - מקלחת

28.3.1997 – 4.3.1997


טקסט לתערוכה

יונית קדוש ספר מואר, פרט מתוך הצבה