יעל דורון - לראות את נאפולי ולמות

רלי דה-פריס - חתך רוחב

גליה גור-זאב - שולחן

6.7.1997 – 3.6.1997טקסט לתערוכה

רלי דה-פריס חתך רוחב, מראה כללי